Activitatea de cercetare

 

Domenii de interes

  • dezvoltarea managementului operaţional;
  • dezvoltarea managementului strategic şi a leadership-ului;
  • promovarea şcolii românesti de management operaţional în dezbaterile organizate la nivel naţional şi internaţional;
  • crearea şi dezvoltarea unor parteneriate interne şi internationale sustenabile pe termen lung cu universităţi, instituţii şi autorităţi, organizaţii reprezentative din societatea civilă, companii internaţionale de consultanţă de profil şi centre similare de management operaţional din alte state;
  • dezvoltarea în comun a unor programe educaţionale şi proiecte de cercetare cu un caracter aplicativ accentuat;
  • stimularea transferului de know-how şi bune practici în domeniul managementului operaţional din alte state în organizaţii din România şi invers;
  • operaţionalarea în reviste cotate naţional şi internaţional a rezultatelor cercetărilor membrilor centrului;
  • cointeresarea tinerilor cercetatori doctoranzi, masteranzi, asistenţi, studenţi şi dezvoltarea potenţialului de cercetare al acestora;
  • valorificarea competenţelor profesionale şi de cercetare ale specialiştilor experimentaţi din România şi din alte state;
  • creşterea gradului de valorificare a rezultatelor cercetării stiintifice şi aplicative, ca urmare a dezvoltării colaborării cu organizaţii din România şi din alte state şi integrarea în reţele internaţionale de cercetare.

Lucrări publicate

Secțiune în construcție