Membri

Prof. univ. dr. Badea Florica

BadeaFlorica

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

 

 

Asist. univ. dr. Bădiţoiu Laura Adriana

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

Lector univ. dr. Bîgu Dragoş

Bigu Dragos fotografie CV

Email: dragos_bigu@yahoo.com

CV

 

 

 

Asist. univ. dr. Cioană Georgiana Andreea

CioanaGeorgianaEmail: nespecificat

CV: nedisponibil

 

  

 

Conf. univ. dr. Corboș-Răzvan Andrei

CorbosRazvanAndrei(1)12.05.2016

Email:razvan.corbos@man.ase.ro
CV 

 

 

Aria de cercetare

Actualele domenii de cercetare sunt legate de analiza strategică a mediului concurențial, managementul aprovizionării și vânzărilor, competitivitatea organizațiilor culturale în contextul dezvoltării urbane. Analiza strategică a mediului concurenţial: Managementul strategic ca necesitate a unei economii concurenţiale în secolul 21, Mediul concurenţial al organizaţiei, Analiza strategică a mediului concurenţial, Diagnosticarea strategică a pieţei de vânzare, Diagnosticarea pieţei de furnizare a resurselor materiale, Diagnosticarea concurenţei directe, Diagnosticarea strategică a concurenţei potenţiale şi a substituibilităţii, Diagnosticarea altor forţe concurenţiale: progresul tehnic, statul, piaţa financiar-bancară. Competitivitatea organizaţiilor culturale în contextul dezvoltării urbane: Abordări conceptuale (competitivitatea organizațiilor culturale, dezvoltarea urbană), Modele de succes pentru creșterea competitivității organizațiilor culturale românești – experiențe internaționale, Creșterea competitivității organizațiilor culturale din România – posibile căi de urmat.

Cuvinte cheie

analiză strategică, competitivitatea organizațiilor, avantaj concurențial, diagnosticare strategică, managementul aprovizionarii și vânzărilor, managementul organizațiilor culturale.

Lucrări științifice reprezentative

Lista a cinci lucrări reprezentative

 1. Zamfir, A., Colesca, S.E., Corboș, R.A. (2016). ”Public policies to support the development of renewable energy in Romania: A review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, no. 58, pp. 87-106 (ISSN: 1364-0321). FI = 5,901 (în 2014); SCImago Journal Rank (SJR): 2.982 (în 2014)
 2.  Zamfir, A., Corboș, R.A. (2015). ”Towards Sustainable Tourism Development in Urban Areas: Case Study on Bucharest as Tourist Destination”, Sustainability, vol. 7, Issue 9, pp.12709-12722 (ISSN: 2071-1050). FI = 0,942 (în 2014)
 3. Corboș, R.A., Popescu, R.I. (2013). Competitivitatea organizațiilor culturale în contextul dezvoltării urbane, Editura ASE, București (ISBN 978-606-505-727-2)
 4. Corboș, R.A. (2011). ”The Applicability of Strategic Analysis Methods for Competition Environment in the Diagnosis of Cultural Organization in Regional Context”, in Profiroiu, M. (ed.) Proceedings of the Seventh Administration and Public Management International Conference ”State Reform: Public Administration and Regional Development”, Bucharest, 21st – 22nd of June, CD-ROM Collection, ASE Publishing House, pp. 346-355.
 5. Cârstea, Gh., Corboș, R.A. (2009). ”Challenges of the Early 21st Century Environment and Implications on Managerial Academic Preparation”, în Revista de Management Comparat Internațional, Vol. 10, Nr. Special 1, pp. 11-16.

Prof. univ. dr. Deac Vasile

Email: nespecificat

CV

Prof. univ. dr. Dobrin Cosmin

DobrinOctavianCosmin

Email: cosmin.dobrin@man.ase.ro

CV

 

 

 

Asist. univ. dr. Drucy Alina

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

Conf. univ. dr. Frăsineanu Corina

FrasineanuCorina

Email: nespecificat

CV

 

 

 

Prof. univ. dr. Frăsineanu Ion

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

Asist. univ. dr. Grigore Ana Maria

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

Asist. univ. dr. Hotăran Ilinca

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

Lector univ. dr. Josan Andrei

Josan Andrei

Email: andrei_jsn@yahoo.com

CV

 

 

 

Asist. univ. dr. Lungu Andi Iulian

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

Lector univ. dr. Marin Costel Irinel

MarinCostelIrinel

Email: nespecificat

CV: nedispoibil

 

 

 

Prof. univ. dr. Moldoveanu George

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

Prof. univ. dr. Mureşan Maria

Muresan Maria

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

 

 

 

Prof. univ.dr. Năftănăilă Ion

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

Conf univ. dr. Năftănăilă Ionel – director

NaftanailaIonel

Email: nespecificat

CV

 

 

Prof. univ. dr. Nedelcu Monica

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

Conf. univ. dr. Opriţescu Mihail Ioan

Opritescu Mihail

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

 

 

 

Prof. univ. dr. Pîrvu Florea

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

Prof. univ. dr. Popescu Dan

PopescuDan

Email: dan.popescu@man.ase.ro
CV

 

 

 

Aria de cercetare

Managementul Afacerilor; Managementul Resurselor Umane; Comunicare Interpersonala; Comunicare si negociere in afaceri. Accentul este pus pe utilizarea expertizei dobandite in cei peste 35 de ani de activitate didactica in cadrul ASE, prin teoretizarea practicii, in vederea transmiterii, catre studenti, a unor cunostinte capabile sa le dezvolte acestora abilitatile de inter-relationare, de comunicare si de negociere. Practic, propunem studentilor cunoasterea si a unui alt mod de a gandi, de a actiona, in spiritul lucrului in echipa.

Cuvinte cheie

inter-relationare; managementul echipei; excelenta; deontologie; profesionalism

Lucrări științifice reprezentative

1. Empirical research regarding the importance of volunteering for the sustainable development of social economy enterprises

By: Popescu, Dan; Garcia Sanchez, Antonio; Nicolae, Valentina; et al.
ECONOMIC COMPUTATION AND ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES AND RESEARCH Volume: 49 Issue: 4 Pages: 49-67 Published: 2015

2.Crowdsourcing: an alternative for the dynamic development of entrepreneurship in the romanian tourism
By: Popescu, Dan; State, Cristina, Livia TOANCAAMFITEATRU ECONOMIC Volume: 17 Issue: 38 Pages: 162-179 Published: FEB 2015

3.Crowdsourcing Small Tasks as a Method of Reducing Operating Expense While Protecting Intellectual Property: A Case Study for Enterprises in California and Romania

By: State, Cristina; Popescu, Dan; Toanca, Livia
Edited by: Navarro, JGC
Conference: 7th European Conference on Intellectual Capital (ECIC) Location: Tech Univ Cartagena, SPAIN Date: APR 09-10, 2015
PROCEEDINGS OF THE 7TH EUROPEAN CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL (ECIC 2015) Book Series:Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital Pages: 454-463 Published: 2015

4.Contributions for Integration of Sustainable Human Capital of the Future University Graduates on the Labour Market

By: Toanca, Livia; Popescu, Dan; State, Cristina; et al.
Edited by: Navarro, JGC
Conference: 7th European Conference on Intellectual Capital (ECIC) Location: Tech Univ Cartagena, SPAIN Date: APR 09-10, 2015
PROCEEDINGS OF THE 7TH EUROPEAN CONFERENCE ON INTELLECTUAL CAPITAL (ECIC 2015) Book Series:Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital Pages: 464-473 Published: 2015

5.Building a better correspondence between the academic process and the market workplace

By: Popescu, Dan; Petrus, CatalinBook Group Author(s): SGEMConference: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (SGEM 2014) Location:Albena, BULGARIA Date: SEP 01-10, 2014
Sponsor(s): Bulgarian Acad Sci; Acad Sci Czech Republ; Latvian Acad Sci; Polish Acad Sci; Russian Acad Sci; Serbian Acad Sci & Arts; Slovak Acad Sci Intro; Natl Acad Sci Ukraine; Natl Acad Sci Armenia; Sci Counc Japan; World Acad Sci TWAS; European Acad Sci, Arts & Lett; Acad Fine Arts Zagreb Croatia; Croatian Acad Sci & Arts; Acad Sci Moldova; Montenegrin Acad Sci & Arts; Georgian Acad Sci; Acad Fine Arts & Design Bratislava; Russian Acad Arts; Turkish Acad Sci; SGEM
POLITICAL SCIENCES, LAW, FINANCE, ECONOMICS AND TOURISM, VOL IV Book Series: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts Pages: 75-+ Published: 2014

Drd. Popescu Sabina

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

Lector univ. Dr. Radu Cătălina

RaduCatalina

Email: catalina.radu.ase@gmail.com
CV

 

 

 

Aria de cercetare

Cătălina Radu este Doctor în Economie, specializarea Management (teză axată pe competitivitatea organizaţiilor). În perioada 2010-2013 a urmat și studii postdoctorale, cu un proiect vizând îmbunătăţirea activităţii instituţiilor de învăţământ superior şi a procesului educaţional, pentru care a beneficiat de specializări în Marea Britanie şi Portugalia.

Domeniile care o interesează cel mai mult sunt educația, procesul de motivare și leadershipul. Pasionată și de psihologie și de științele exacte, este atrasă de cercetările multidisciplinare.

Cuvinte Cheie

Leadership, Managementul Resurselor Umane, Educație, Management de Proiect, Managementul Comunicării

Lucrări științifice reprezentative
 1. Cătălina Radu, 2014. Emotional Intelligence – How do we Motivate our Students? Procedia – Social and Behavioral Sciences, 141, p. 271-274
 2. Alecxandrina Deaconu, Cătălina Radu, Maria Conceição Ramos, 2013. Students’ Perception on Career in Romania and Portugal – a Comparative Analysis. Review of International Comparative Management, 14(1), p. 5-13
 3. Ion Năftănăilă, Cătălina Radu, Georgiana Cioană, 2013. Operational Excellence – A Key to World-Class Business Performance. Studies in Business and Economics, 8(3), p. 133-140
 4. Cătălina Radu, Marian Năstase, 2011. Leadership and Gender Differentiation. Review of International Comparative Management, 12(3), p. 455-460
 5. Alecxandrina Deaconu, Cătălina Radu, Ramona Puia, 2011. Education – Multiplier of the Effects Caused by the Initiatives of Corporate Social Responsibility. Management & Marketing – Challenges for the New Society, 6, 1 (21), 2011, p. 111-122

Lector univ. dr. Simion-Melinte Cezar Petre

SimionMelinteCezarPetre

Email: cezarsimion@yahoo.com
CV

 

 

 

 Aria de cercetare

Aria de cercetare cuprinde următoarele domenii: managementul proiectelor, managementul riscului, managementul cercetării științifice și economia construcțiilor. În managementul proiectelor sunt interesat de integrarea proiectelor în organizație, managementului timpului și costului, managementul valorii câștigate, managementul calității proiectelor, managementul echipelor de proiect, managementul proiectelor în condiții de risc și incertitudine, managementul achizițiilor și resurselor în realizarea proiectelor. Domeniile mele de interes prioritar sunt analiza costului pe ciclul de viață pentru proiectele de construcții în contextul dezvoltării durabile, evaluarea riscului aferent stadiilor de viață ale construcțiilor, studiul relației proiect – mediu.

Cuvinte cheie

proiecte, management, economie, risc, achiziții

Lucrări științifice reprezentative
 1. Victor Radu,  Cezar – Petre Simion – The nature of project risk. Approaches of project risk management and possibilities for their improvement,  în „The Review of International Comparative Management” , Special Number 1/2009, pp.667-671, cod CNCSIS 361,revistă de categoria B+ indexată în următoarele baze de date internaţionale: RePec (Research Papers in Economics  IDEAS, Econpapers, Socionet),Index Copernicus – Journals Master List, , NewJour Electronic Journals and Newsletters, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabells Database, ISSN 1582-3458.
 2. Cezar-Petre Simion, Victor Radu – Relationship between Organisation Culture and Knowledge Management in SME’s în „The Review of International Comparative Management”, Volume 10, Issue 4, October 2009, pp.781-790, cod CNCSIS 361, revistă de categoria B+ indexată în următoarele baze de date internaţionale: RePec (Research Papers in Economics  IDEAS, Econpapers, Socionet),Index Copernicus – Journals Master List, , NewJour Electronic Journals and Newsletters, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabells Database, ISSN 1582-3458.
 3. Mihai Vrîncuţ, Cezar Simion-Melinte, Qualitative Techniques for Project Management VI.a. Particularities of Romanian Project Management. Construction Projects (III), în CALITATEA-acces la succes, Vol. 15, Nr. 144/2014.
 4. Cezar-Petre Simion-Melinte  –  Quality management in construction(V)- Problems with the Quality of the Works and their Causes, în CALITATEA-acces la succes, Vol. 14, Nr. 136/2013, revistă indexată în următoarele baze de date internaţionale : SCOPUS  EBSCO,PROQUEST, CABELL’S, ISSN: 1582-2559.
 5. Cezar Simion-Melinte, – Strategic Alliances In The Construction Sector From Romania, Proceedings of the 6th International Management Conference: approaches in organizational management,  ISSN 2286-1440, pp.137-144, 2012
Email

cezarsimion@yahoo.com

CV

Lector univ. dr. Stănescu Aurelia

StanescuAurelia

Email:  aurelia.stanescu@man.ase.ro
CV

 

 

 

Aria de cercetare

Managementul schimbării, managementul resurselor umane, comportament organizaţional, comunicare şi negociere în afaceri, coaching.

Cuvinte cheie

Analiza mediului concurential, diagnosticarea strategică, comportament organizational

Lucrări științifice reprezentative
 1. Deac, V. , Dobrin, C., Stănescu A.,  Approaching pricing strategy in the metalurgical industry in the context of economic crisis în Metalurgia International. Sustainability. Quality. Leadership, vol XIV/2009 special issue nr. 13, pg. 64 -67, issn 1582- 2214
 2. Pîrvu Fl.,Deac V., Stănescu A., Metoda costului obiectiv-bază de fundamentare a deciziilor strategice,  Conferința  Dezvoltarea Durabilă – Academia Comercială din Satu Mare, 2015
 3. Deac V.,Stănescu A., Păun O., The Quality Impact in Substantiating the Price Decision în revista Calitatea – acces la succes,  Issue 04/ 2015, p. 56-60, ISSN 1582-2559 search.proquest.com
 4. Deac V., Stănescu A., Strategic Segmentation. Developing a Company Strategy – Preamble  în  Review of International Comparative Management,  Vol 12 nr. 4/2014, ISSN 1582 – 3458 http://www.rmci.ase.ro/no15vol4/06.pdf
 5.  Deac, V., Stănescu A., Reacţiile concurenţilor şi deciziile de preţ revista Calitatea – acces la succes, vol 10, nr. 101 special,  2009,  pg. 178 -180

Lector univ. dr. Vorovenci Ion

Email: nespecificat

CV: nedisponibil

Lector univ. dr. Vrîncuţ Mihai

VrincutMihai

Email: mihai.vrincut@gmail.com

CV