Obiective

Centrul de Management Operaţional a fost fondat în 2011 şi face parte din Departamentul de Management al Academiei de Studii Economice din București.

Misiune şi obiective

Misiunea Centrului este să cerceteze problematica specifică în domeniul larg al managementului din România, din alte state şi de la nivelul UE şi să promoveze cercetarea interdisciplinară într-o perspectivă sistemică, contribuind la îmbunătăţirea performanţelor organizaţiilor prin descoperirea şi aplicarea de noi modele, abordări, soluţii inedite pentru rezolvarea problemelor de interes economic.

Activităţi şi rezultate

Membrii Centrului au fost implicaţi în numeroase proiecte naţionale şi internaţionale iar rezultatele implicării şi al muncii lor continue au fost disseminate în numeroase articole şi cărţi publicate şi prezentate prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale.

Membrii Centrului au colaborat şi au beneficiat de programe de cercetare în instituţii de educaţie şi de cercetare de prestigiu din străinătate, cum ar fi:

  • CNAM Paris
  • HEC Montréal
  • London Business School
  • Maastricht University
  • Université de Montpellier
  • University of Texas
  • Washington State University
  • Universidad Carlos III de Madrid
  • University of Gothenburg